Kære forfatter du bliver aldrig færdig

Der er en grund til at den gennemsnitlige gennembrudsalder for forfattere er højere end for de flere andre karrierer du kan vælge at vie dit liv til. Jeg læste engang at den var mellem 45 og 48 år (der var mindre forskellige mellem forskellige lande), og det er egentlig logisk nok, når man tænker over det.

Det kræver viden at skrive

For det kræver viden at skrive. Viden, indlevelse, fantasi og vedholdenhed for bare at nævne nogle stykker. Viden kan du få fra livet selv – ting du har været udsat for, har oplevet, men også fra ting du har læst om eller studeret.

De første år jeg kunne kalde mig forfatter, brugte jeg alle de penge jeg tjente på at dygtiggøre mig. Skrivekurser, gyserkurser og meget andet. Men også uddannelser i mere tekniske ting, som mine hovedpersoner må formodes at vide noget om.

Retsmedicin og ægyptologi

Derfor genopfrisker jeg med jævne mellemrum min viden inden for retsmedicin eller forensic science. Det er nemlig et område, der udvikler sig rigtig meget, så det nytter ikke at jeg studerede faget engang for tyve år siden. Det er jo ikke en historisk krimi jeg skriver, men en nutidig og når den foregår lige nu og her, så skal min viden også være opdateret til lige nu og her. Så det er ikke kun min retsmediciner hovedperson, Pia Holm, der læser retsmedicinske tidsskrifter i sin fritid – det gør jeg naturligvis også.

Da der var ting, jeg ikke kunne finde frem til ved a læse alle de kilder jeg kunne finde på hjemmesider, forskningscentre og biblioteker, fandt jeg i stedet et kursus hos en af de eksperter, der ved allermest om emnet. Det er derfor jeg i dag kan skrive kursus i ægyptologi på mit CV.

Du bliver aldrig færdig

Det stopper aldrig. Og ja, de kan være dyrt med kurser og uddannelser, men det er også muligt at gøre det gratis eller næsten gratis. Find læreplaner for det studie, det er nødvendigt du kender til, på nettet og lån studiebøgerne på et universitetsbibliotek eller køb dem brugte i en antikvar.

Du kan også finde et MOOC (Massive Open Online Course) inden for de fleste emner og de er sædvanligvis gratis.

Hvad er det næste du skal uddanne dig i?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.